Navigace

Obsah

Příspěvky za úplatu - inzerce nabídek

Inzeráty

 

 • služeb, řemesel, výrobků, volných pracovních míst, prodeje a pronájmy majetku
 • akce politických stran a v rámci předvolební kampaně

 

Náležitosti objednávky inzerce

 • firma - název firmy, adresa, IČ, jméno a podpis osoby oprávněné objednávku učinit, bankovní spojení
 • fyzická osoba - jméno, příjmení, bydliště, bankovní spojení a podpis
 • formu úhrady (hotově – faktura)
 • termín zveřejnění (požadované číslo zpravodaje označit na tiskopise objednávky křížkem
 • velikost

E-mail: svc@budisovnb.cz        

Ceník inzerce:

 • zdarma zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí v rozsahu: název akce, termín, místo, čas, pořadatel, kontakt na pořadatele (nevztahuje se na akce konané v rámci předvolebních kampaní); zdarma je také řádková inzerce.
 •    500 Kč - 1/4 strany A4
 • 1 000 Kč - 1/2 strany A4
 • 2 000 Kč - celá strana A4

 

Akce pořádané nebo spolupořádané městem Budišov nad Budišovkou jsou od této platby osvobozeny.