Navigace

Obsah

Památné stromy

Památné stromy představují významnou součást přírodního i kulturního dědictví. Jsou to živé monumenty, které často doprovází historické objekty či rostou osamoceně v krajině nebo byly ponechány v lesních porostech. Představují spojníky mezi námi a generací, které nás předcházela, jsou součástí pamětní krajiny.
 
Historie soužití lidí a stromů je tak dávná, že letopočty ztrácejí svou působivost. Stromy tu na Zemi byly dřív než lidé, naopak svou existencí umožnily existenci lidskou. 
 
Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu ochrany přírody, který památný strom vyhlásil. Pokud není stanoveno jinak, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování nebo chemizace (§ 46 zákona č. 114/1992 Sb.).
 
Památné stromy by měly zůstat jednak pomníky dávných dob, jedinečnou přírodní zajímavostí i příspěvkem k typickému krajinnému rázu obcí, ve kterých by měla dominovat zeleň tvořená vzrostlými listnatými stromy.

Památné stromy
Guntramovický dub č.1 (Quercus robur) – k.ú. Guntramovice 
Guntramovický dub č. 2 (Quercus robur) – k.ú. Guntramovice 
  • obvod kmene 622 cm
  • výška 15 m
  • odhadované stáří 400 let
 
Lípa srdčitá (Tilia cordata) – Horní Guntramovice
  • obvod kmene 356 cm
  • výška 13 m
  • odhadované stáří 150 let
 
Lípa malolistá (Tilia plathphyllos) u kostela - k.ú. Guntramovicích
 
 - byla z preventivních důvodů skácena, jelikož při bouřce 25.6. 2008 došlo k jejímu rozlomení
 

Lípa velkolistá (Tilia plathphyllos) – p.č. 81 v k.ú. Guntramovice

 - vyhlášena za památný strom v říjnu 2008