Navigace

Obsah

Zpět

Nový strategický rozvojový dokument Města Budišov nad Budišovkou 2019 - 2022

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT MĚSTA BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU 2019 – 2022

 

Projektové dokumentace:

 • Zpracování PD vybudování zdroje vody + zasněžování lyžařského vleku
 • Zpracování PD na výstavbu rozhledny
 • Zpracování PD na překladiště separovaného odpadu v areálu TS
 • Zpracování PD II. Etapa rekonstrukce náměstí – Stavební úpravy ploch Halaškova náměstí a náměstí Republiky
 • Zpracování DSP Cyklostezka Střecha Evropy: Klokočůvek – Budišov
 • Zpracování PD demolice býv. Dřevařských závodů a následné využití
 • Zpracování PD na rekonstrukci býv. školy v Guntramovicích
 • Zpracování PD na rekonstrukci obecního domu ve Starých Oldřůvkách
 • Zpracování PD na zateplení a výměnu oken bytových domů na Berounské
 • Zpracování PD na výměnu oken a opravu fasády bytových domů č. p. 158, 159, 160
 • Zpracování PD na revitalizaci chodníků na ul. G. Svobody
 • Zpracování PD na revitalizaci sídlišť: kamerový systém, veřejné osvětlení
 • Zpracování PD na vybudování rybníka na lesních pozemcích v oblasti Lobníka

 

Investiční záměry:

 • Regerenace sídlišť (oprava chodníků, výsadba zeleně, mobiliář, návrh VO)
 • Realizace projektu Revitalizace areálu bývalých Dřevařských závodů (demolice + následné využití)
 • Komunitní centrum – přestavba objektu v areálu SVČ na komunitní centrum
 • Příprava stavebních parcel za Domovem Letokruhy, Svatoňovický kopec

 

Odpadové hospodářství:

 • Výstavba překladiště separovaného odpadu či sběrného dvora

 

Cestovní ruch:

 • Výstavba cyklostezky Střecha Evropy: Klokočůvek – Budišov
 • Výstavba rozhledny
 • Revitalizace koupaliště
 • Rozšíření projektu Krajina břidlice
 • Jezerní důl
 • Projekt „Cyklo-boxy s mobiliářem pro cyklisty v Budišově nad Budišovkou“

 

Sport:

 • Výstavba nového sociálního zařízení v lyžařském areálu
 • Výstavba účelové komunikace k lyžařskému areálu
 • Výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem za sportovní halou
 • Obnova kluziště
 • Výstavba in-line dráhy na bruslení
 • Výstavba Skateboard parku
 • Revitalizace travnatého povrchu fotbalových hřišť
 • Výstavba workout a fitness hřiště u sportovní haly
 • Vybudování infrastruktury pro zasněžování ve Skiareálu Horní Guntramovice

 

Infrastruktura:

 • Rekonstrukce chodníků v okolí ulic Dukelská, Bezručova, Lidická, Mírová, Mírových letnic, Berounská, G. Svobody, Jiráskova a navazující ulice
 • Rekonstrukce místních komunikací v oblasti ulic Dukelská, Bezručova, Lidická, Mírová, Mírových letnic, Jiráskova a navazující ulice
 • Realizace I. Etapa rekonstrukce náměstí – Stavební úpravy ploch Halaškova náměstí a náměstí Republiky
 • Realizace II. Etapa rekonstrukce náměstí – Stavební úpravy ploch Halaškova náměstí a náměstí Republiky
 • DČOV pro místní části Guntramovice, Podlesí a Staré Oldřůvky
 • Rekonstrukce lesních cest

 

Školství:

 • Modernizace MŠ Budišov nad Budišovkou – navýšení kapacity, přístavba, bezbariérový přístup, rekonstrukce šaten a vnitřních prostor
 • Rekonstrukce turistické ubytovny v budově SVČ
 • Zateplení a výměna oken na ZŠ nám. Republiky
 • Vybavení nových školních dílen
 • Centrum ekologických aktivit
 • Realizace projektu Zahrada učitelka – školní výuková zahrada pod objektem ZŠ Halaškovo náměstí
 • Modernizace školní tělocvičny v budově ZŠ na nám. Republiky

 

Místní části:

 • Výměna oken, oprava fasády Obecního domu ve Starých Oldřůvkách
 • Rekonstrukce asfaltových povrchů hlavních místních komunikací
 • Oprava místních komunikací položením ménězátěžového povrchu
 • Rekonstrukce budovy školy v Guntramovicích

 

 

Bytové domy ve vlastnictví města:

 • Dokončení zateplení bytových domů na nám. Republiky, návrh a instalace chybějící otopné soustavy, modernizace zdroje tepla v kotelně B1
 • Revitalizace bytových domů na nám. Republiky včetně návrhu nové otopné soustavy a CZT
 • Rekonstrukce bytových domů č. p. 158, 159, 160 (fasáda, okna)
 • Oprava fasády budovy MěÚ na Halaškově nám, výměna oken
 • Revitalizace bytových domů 665, 666, 667 na Berounské ul., návrh a instalace chybějící otopné soustavy a CZT
 • Sociální bydlení - Budišov nad Budišovkou (ul. Partyzánská 278)
 • Národní dům – výstavba pečovatelských a sociálních bytů

 

Zeleň

 • Výsadba nové zeleně v areálu lesoparku
 • Výsadba alejí
 • Realizace projektu Revitalizace zeleně ve vybraných částech města

 

Vodní hospodářství:

 • Rekonstrukce koryta řeky Budišovky v rámci dotací na protipovodňová opatření
 • Rekonstrukce koryta vodoteče na ul. 9.května v rámci dotací na protipovodňová opatření
 • Oprava hráze a odbahnění rybníka (u Linasetu)
 • Rekonstrukce rybníka V Parku
 • Rekonstrukce VN Guntramovice
 • Vybudování nového rybníka na Lobníku

 

Technické služby:

 • Pořízení nového nakladače
 • Pořízení sady na opravu komunikací

 

Tepelné hospodářství:

 • Postupná modernizace zastaralých plynových kotlů prioritně na kotelnách B5, B3 a B1
 • Možnost instalace kogenerační jednotky na kotelně B5
 • Možnost instalace solárních panelů na ohřev teplé vody / výrobu elektřiny na budovy města (sportovní hala, škola, školka …)
 • Zřízení zdroje tepla v objektu Partyzánská 229 – kotelna B6

 

Chytrá řešení – Smartcity

 • Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny v prvky SMART GRID – inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby pro tři objekty v majetku Města Budišov nad Budišovkou“
 • Elektronická úřední deska
 • Modernizace veřejného rozhlasu, možnost zasílání SMS zpráv

 

 

Vyvěšeno: 4. 1. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Ing. Patrik Schramm

Zpět