Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Činnost městské policie

 

Městská policie v Budišově nad Budišovkou se při své činnosti především zabývá řešením místních záležitostí veřejného pořádku.
 
V rámci své činnosti zejména
 
  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

  • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití

  • přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty

  • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k jejich nápravě

  • provádí odchyt volně pobíhajících psů

  • spolupracuje s PČR – oznamování podezření ze spáchání trestných činů

  • provádí preventivní a osvětovou činnost – přednášky ve školách

 
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů působí také v obcích Horní a Dolní Guntramovice, Podlesí, Staré Oldřůvky a okolí Kružberské přehrady.