Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KONTAKT

Město Budišov nad Budišovkou
Halaškovo náměstí 2
747 87 Budišov nad Budišovkou
 
Tel.: 556 312 030
 
IČO: 00299898
DIČ: CZ00299898

Evropská databanka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 77
TÝDEN: 1319
CELKEM: 1682395

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování

Adresy
Korespondenční, Pro osobní návštěvu
Partyzánská 229, 747 87 Budišov nad Budišovkou

 

  • Bytové hospodářství – správa bytového fondu města (bytových i nebytových prostor), vedení agendy bytů a NP, uzavírání nájemních smluv, údržba bytového fondu, vymáhání a exekuce dluhů spojených s nájmem a službami v bytech a NP (Ivona Nesvadbová)
  • Odpadové hospodářství – správa místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů; vymáhání a exekuce dluhů za odpady; evidence čárových kódů v systému sběru separovaného odpadu; evidence o odpadech a nakládání s nimi dle zák.č.185/2001 Sb., o odpadech; provoz sběrny druhotných surovin; zajištění svozu komunálního i separovaného odpadu od občanů města; zajištění mobilního svozu textilu, elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu; umisťování kontejnerů na komunální a separovaný odpad (Ing. Jana Modelská)
  • Hřbitovnictví – vedení agendy hrobových míst (hřbitovy v Budišově n.B., Podlesí, Starých Oldřůvkách a Guntramovicích); uzavírání nájemních smluv na hrobová místa; zajištění údržby hřbitovů (Ing. Jana Modelská)
  • Stavební úřad – vykonává činnost místně příslušného stavebního úřadu dle zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pro obce Budišov nad Budišovkou a jeho místní části, Svatoňovice, Staré Těchanovice, Kružberk a Nové Lublice (Pavel Malec)
  • Územní plánování – vedení agendy Územního plánu města Budišov n.B.; zpracovává návrhy na změny ÚP města (Bc.Gabriela Roháčová, DiS.)
  • Správa místních komunikací – vykonává činnost místně příslušného silničně správního úřadu dle zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; vydává povolení k překopu nebo záboru veřejného prostranství a povolení k připojení k místní komunikaci; zajišťuje údržbu a opravy místních komunikací; zajišťuje dopravní značení na místních komunikacích;, zajišťuje dopravní obslužnost města;, zajišťuje údržbu a opravy veřejného osvětlení (Bc. Gabriela Roháčová, DiS.)
  • Životní prostředí – vykonává činnost místně příslušného správního úřadu dle zák.č.114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody; vydává povolení na kácení dřevin rostoucí mimo les; zajištění péče o vzhled a ochranu veřejné zeleně; zajišťuje odborné posudky z hlediska bezpečnosti veřejné zeleně; zajištění náhradní výsadby; zajištění kosení trávy na veřejných prostranstvích; příjem žádostí o finanční příspěvek na výstavbu studní a domácích čističek odpadních vod (Bc. Gabriela Roháčová, DiS.)
  • Investiční výstavba – správa kulturních památek na území města Budišova n.B. a jeho místních částí; příjem žádostí o dotaci od občanů v rámci Městské památkové zóny; vedení agendy dotací a dotačních projektů města; zajištění schválené výstavby a technického dozoru staveb; zpracování žádostí o dotace  (Bc. Gabriela Roháčová, DiS.) 
  • Přestupky a sociální věci – vede správní řízení o přestupcích, zabezpečuje činnost komise pro projednávání přestupků proti občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku a další; sociální záležitosti: dle ust. § 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí vykonává preventivní a poradenskou činnost ve spolupráci s pověřeným MěÚ Vítkov (OSPOD), napomáhá občanům při podávání žádostí o umístění v domovech důchodců, ústavech sociální péče, domech s pečovatelskou službou; pomoc občanům v oblasti sociálního zabezpečení, pověřena výkonem veřejného opatrovnictví (Jana Skalková)