#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

DATUM A ČAS

Dnes je úterý, 17. 5. 2022, 20:06:11

KALENDÁŘ AKCÍ

Facebook

AKTUÁLNÍ TEPLOTA

17.5.2022 20:04

Aktuální teplota:

12,9 °C

Vlhkost:

74,5 %

Rosný bod:

8,5 °C

APLIKACE

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

 

UZOb

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 296
TÝDEN: 630
CELKEM: 1029195

PARTNERSKÁ MĚSTA

POLSKOlogo

  Powiat Glubczycki

 

POLSKOlogo

Obec Mszana

 

SLOVENSKOlogo

Obec Stráňavy

 

Opavské Slezsko

Krajina břidlice

Centrum inkluze

Obsah

Zpět

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Příjemce vodného a stočného; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)

 
 

Dílčí odběratelské porovnáni ceny                                       A 01 SmVaK Vodné                                                                                              Tabulka č.1

Řádek

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Nákladové položky

Měrná jedn.

Voda pitná

Voda odpadní

Skutečnost

Kalkulace

Rozdíl

Skutečnost

Kalkulace

Rozdíl

1.

Materiál

mil.Kč

220.580514

228.879777

-8.299263

0.000000

0.000000

0.000000

1.1

- surová voda podzemní + povrchová

mil.Kč

208.437270

218.303909

-9.866639

 

 

 

1.2

- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná

mil.Kč

2.169071

1.849096

0.319975

0.000000

0.000000

0.000000

1.3

- chemikálie

mil.Kč

7.853661

8.265595

-0.411934

0.000000

0.000000

0.000000

1.4

- ostatní materiál

mil.Kč

2.120512

0.461177

1.659335

0.000000

0.000000

0.000000

2.

Energie

mil.Kč

17.578116

18.310487

-0.732371

0.000000

0.000000

0.000000

2.1

- elektrická energie

mil.Kč

17.578116

18.310487

-0.732371

0.000000

0.000000

0.000000

2 2

- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)

mil.Kč

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

3.

Mzdy

mil.Kč

271.713204

271.081157

0.632047

0.000000

0.000000

0.000000

3.1

- přímé a režijní mzdy

mil.Kč

198.549392

197.895427

0.653965

0.000000

0.000000

0.000000

3.2

- ostatní osobní náklady

mil.Kč

73.163812

73.185730

-0.021918

0.000000

0.000000

0.000000

4.

Ostatní přímé náklady

mil.Kč

346.036360

329.593725

16.442635

0.000000

0.000000

0.000000

4.1

- odpisy

mil.Kč

194.465030

195.111925

-0.646895

0.000000

0.000000

0.000000

4.2

- opravy infrastrukturního majetku

mil.Kč

59.929455

48.853361

11.076094

0.000000

0.000000

0.000000

4.3

- nájem infrastrukturního majetku

mil.Kč

17.166755

16.859831

0.306924

0.000000

0.000000

0.000000

4.3.1

- odpisy pronajatého majetku

mil.Kč

19.171409

 

 

0.000000

 

 

4.3.2

- opravy infrastr.majetku, které hradí vlastník infrastr.

mil.Kč

0.592236

 

 

0.000000

 

 

4.3.3

- prostř. obnovy infr. maj. nad rámec 4.3.1 a 4.3.2

mil.Kč

3.402490

 

 

0.000000

 

 

4.3.4

- ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1,4.3.2, 4.3.3

mil.Kč

6.548538

 

 

0.000000

 

 

4.3.5

- zisk

mil.Kč

-12.547918

 

 

0.000000

 

 

4.4

- prostředky obnovy infrastr.majetku

mil.Kč

74.475120

68.768608

5.706512

0.000000

0.000000

0.000000

5.

Provozní náklady

mil.Kč

77.598244

74.472225

3.126019

0.000000

0.000000

0.000000

5.1

- poplatky za vypouštěni odpadních vod

mil.Kč

 

 

 

0.000000

0.000000

0.000000

5.2

- ostatní provozní náklady externí

mil.Kč

74 602921

71.459357

3143564

0.000000

0.000000

0.000000

5.3

- ostatní provozní náklady ve vlastní režii

mil.Kč

2.995323

3.012868

-0.017545

0.000000

0.000000

0.000000

6.

Finanční náklady

mil.Kč

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

7.

Ostatní výnosy

mil.Kč

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

8.

Výrobní režie

mil.Kč

68.288797

79.368164

-11.079367

0.000000

0.000000

0.000000

9.

Správní režie

mil.Kč

30.574500

34.800786

-4.226286

0.000000

0.000000

0.000000

10.

Úplné vlastní náklady vč. prostředků na obnovu

mil.Kč

1032.369735

1036.506321

-4.136586

0.000000

0.000000

0.000000

A

Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME

mil.Kč

28603.29

28603.29

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Pořizovací cena souvis, provozního hmotn.maj.

mil.Kč

 

 

 

 

 

 

C

Počet pracovníků

osob

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D

Voda pitná fakturovaná

mil.m3

32.393985

32.743200

-0.349215

 

 

 

E

- z toho domácnosti

mil.m3

23.607804

23.853000

-0.245196

 

 

 

F

Voda odpadní odváděná fakturovaná

mil.m3

 

 

 

0.000000

0.000000

0.000000

G

- z toho domácnosti

mil.m3

 

 

 

0.000000

0.000000

0.000000

H

Voda srážková fakturovaná

mil.m3

 

 

 

0.000000

0.000000

0.000000

I

Voda odpadní čištěná

mil.m3

 

 

 

0.000000

0.000000

0.000000

J

Pitná nebo odpadní voda převzatá

mil.m3

0.076863

0.065524

0.011339

 

 

 

K

Pitná nebo odpadni voda předaná

mil.m3

 

 

 

0.000000

0.000000

0.000000

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné                                                                  Tabulka č.2

Řádek

Text

Měrná

Voda pitná

Voda odpadní

 

jedn.

Skutečnost

Kalkulace

Rozdíl

Skutečnost

Kalkulace

Rozdíl

11.

JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Kč/m3

31.86

31.65

0.21

0.00

0.00

0.00

12.

Úplné vlastní náklady - ÚVN

mil.Kč

1032.369735

1036.506321

-4.136586

0.000000

0.000000

0.000000

13.

Kalkulačni zisk

mil.Kč

377.416492

388.477743

-11.061251

0.000000

0.000000

0.000000

14.

- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)

%

36.56

37.48

-0.92

0.00

0.00

0.00

15.

- z ř. 13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku

mil.Kč

79.858460

141.786542

-61.928082

0.000000

0.000000

0.000000

16.

Celkem ÚVN + zisk

mil.Kč

1409.786227

1424.984064

-15.197837

0.000000

0.000000

0.000000

17.

Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková

mil.m3

32.393985

32.743200

-0.349215

0.000000

0.000000

0.000000

18.

CENA pro vodné, stočné

Kč/m3

43.52

43.52

0.00

0.00

0.00

0.00

19.

CENA pro vodné, stočné + 10.0 % DPH

Kč/m3

47.87

47.87

0.00

0.00

0.00

0.00

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku                                                       Tabulka č.4

Skutečnost za uvedené období

Měrná jedn.

Skutečnost

Vodovod

Kanalizace

Od r.2009 celkem

Tvorba

mil.Kč

2781.471010

0.000000

 

Čerpání

mil.Kč

2975.584336

0.000000

Za kalendářní                                                Tvorba finanční piostředky z vodného/stočného

mil.Kč

227.475387

0.000000

rok 2021                                                                     finanční prostředky ostatní

mil.Kč

323.303861

0.000000

Čerpání

mil.Kč

2.766801

0.000000

 

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Za kalendářní rok 2021                                                         Příjemce vodného a stočného: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČO 45193665)

Dílčí odběratelské porovnání ceny                                                           A 01 SmVaK Vodné                                                                                               Tabulka č.1

Řádek

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách

Voda pitná

Voda odpadní

1.

 

 

1.1

 

 

1.2

Vyšší objem nákupu pitné vody převzaté.

 

1.3

 

 

1.4

Vyšší spotřena drobného materiálů než plánovaná

 

2.

 

 

2.1

 

 

2.2

 

 

3.

 

 

3.1

 

 

3.2

 

 

4.

 

 

4.1

 

 

4.2

V souladu s potřebami a plánem oprav infrastr.majetku

 

4.3

 

 

4.3.1

 

 

4.3.2

 

 

4.3.3

 

 

4.3.4

 

 

4.3.5

 

 

4.4

V souladu s potřebami a plánem financování oprav

 

5.

 

 

5.1

 

 

5.2

 

 

5.3

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

Úspora nákladů provozních středisek. dopravní náklady apod.

 

9.

Snížená náročnost na admistrativní činnost a řízení

 

10.

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

E

 

 

F

 

 

G

 

 

H

 

 

I

 

 

J

Zvýšení spotřeby v důsledku uvolnění státních opatření.

 

K

 

 

 

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné                                                                  Tabulka č.2

Řádek

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách

Voda pitná

Voda odpadní

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

V souladu s potřebou a plánem investic.

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

 

 

Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku                                               Tabulka č. 4

 

Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách

Voda pitná

Voda odpadní

tvorba

odPor.d2íl0d0l9e Plánu financování obnovy SmVaK Ostrava a dle PFO vlastníků.

 

čerpání

od r. 2009

 

tvorba

a kalendářní rok 2021 (vodné, stočné)

 

tvorba

a kalendářní rok 2021 (ostatní)

 

čerpání

za kalendářní rok 2021

 

 

Vyvěšeno: 28. 4. 2022

Datum sejmutí: 31. 5. 2022

Zodpovídá: Marie Stránská DiS.

Zpět