#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

DATUM A ČAS

Dnes je úterý, 6. 12. 2022, 6:17:50

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Facebook

AKTUÁLNÍ TEPLOTA

11.11.2022 14:54

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

APLIKACE

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

 

UZOb

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ

Návštěvnost:

ONLINE:82
DNES:1080
TÝDEN:3059
CELKEM:1163229

PARTNERSKÁ MĚSTA

POLSKOlogo

  Powiat Glubczycki

 

POLSKOlogo

Obec Mszana

 

SLOVENSKOlogo

Obec Stráňavy

 

Opavské Slezsko

Krajina břidlice

Centrum inkluze

Obsah

Zpět

Závěrečný účet města Budišov nad Budišovkou za rok 2021

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTA BUDIŠOV/BUDIŠOVKOU

ZA ROK 2021

schválený zastupitelstva města konané dne 29.6.2022,

č. usnesení 8/26Z/2022

V listinné podobě je kompletní rozsah závěrečného účtu k nahlédnutí na finančním a správním odboru MěÚ Budišov nad Budišovkou

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 13.6.2022

Sejmuto z úřední desky dnem schválení Závěrečného účtu za rok 2022

 

Závěrečný účet města Budišov nad Budišovkou

za rok 2021

Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“) a § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů předkládá finanční a správní odbor MěÚ Budišov nad Budišovkou (dále jen „FaSO“) zastupitelstvu města (dále jen „ZM“) závěrečný účet hospodaření města Budišova nad Budišovkou za rok 2021 (dále jen „závěrečný účet“).

Obsahem závěrečného účtu jsou údaje o:

  1. plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby, které jsou obsahem výkazu Fin 2-12M, tj. výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
  2. tvorbě a užití fondů města,
  3. výsledcích hospodaření zřízených a založených právnických osob,
  4. vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům
  5. výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021.

 

Součástí závěrečného účtu města je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 podle  § 17 zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 420/2004 Sb., zpracována auditorskou společností AUDIT TEAM, s.r.o. Olomouc - Hodolany, která je formou přílohy nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu.

Výše uvedené přílohy jsou k nahlédnutí na FaS odboru a budou k dispozici při projednávání závěrečného účtu ve finančním výboru a v zastupitelstvu města.

 

Ad 1. Plnění příjmů a výdajů

Z přehledu hodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za rok 2021, kde jsou údaje za jednotlivé oblasti činností města - výkazu Fin 2-12 M za sledované období vyplývá, že město dosáhlo plnění:

  • příjmů ve skutečné výši, po konsolidaci 118.815 tis. Kč, což představuje 90,63 % příjmů upraveného rozpočtu,
  • výdajů po konsolidaci 123.397  tis.  Kč, což představuje 91,57 % výdajů upraveného rozpočtu, z toho:  běžné výdaje   60.222 tis. Kč, kapitálové výdaje 63.175 tis. Kč

Saldo příjmů a výdaji po konsolidaci činí -4.582tis. Kč. Celkový stav finančních prostředků města k 31.12.2021 činí 8.928 tis. Kč (včetně účelových fondů - fond rozvoje bydlení, fond zaměstnavatele).

Úhrn aktiv města v roce 2021 dosáhl 474.085 tis. Kč (Netto), z toho stálá aktiva činila 414.460 a oběžná aktiva 59.625 tis. Kč.

Úhrn pasiv města v roce 2021 dosáhl 474.085 tis. Kč. Pasiva jsou tvořena vlastními zdroji ve výši 393.746 tis. cizími zdroji ve výši 80.339 tis. Kč, zejména dlouhodobě přijatými zálohami, neuhrazenými dlouhodobými úvěry a krátkodobými závazky.

 

Ad 2. Tvorba a užití fondů města

Fondy města tvoří dva účelové fondy, a to fond rozvoje bydlení a fond zaměstnavatele. Konečný zůstatek fondu rozvoje bydlení k 31.12.2021 činí 77.457,57 Kč, který je tvořen přijatými úroky snížené o poplatky za vedení účtu.

Fond zaměstnavatele je tvořen 3 % z objemu vyplacených hrubých prostředků na platy zaměstnanců MěÚ a odměn uvolněných zastupitelů. Konečný zůstatek k 31.12.2021 činí 50.772,09 Kč.

 

Ad 3. Výsledky hospodaření zřízených a založených právnických osob

V souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů provádí zřizovatel kontrolu hospodaření zřízených a založených právnických osob.

Přílohou závěrečného účtu města jsou podrobné rozbory hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací. Závazné ukazatele příspěvkovým organizacím na rok 2021 schválilo zastupitelstvo města na zasedání dne 16.12.2020. Úprava závazných ukazatelů roku 2021 byla schválená příspěvkové organizaci SVČ zastupitelstvem města na svém jednání dne 15.12.2021. Plnění závazných ukazatelů, hmotné zainteresovanosti a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021 projednala rada města na zasedání dne 11.4.2022. Součástí závěrečného účtu města jsou podrobné rozbory hospodaření založených právnických osob. Hospodaření společnosti Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. a TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. byly schváleny radou města dne 11.4.2022 a jsou přílohou závěrečného účtu města. Přílohou závěrečného účtu jsou rovněž Zprávy auditora o auditu účetní závěrky za rok 2021 za jednotlivé obchodní společnosti.

 

Ad 4. Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a územním rozpočtům

Investiční a neinvestiční dotace do rozpočtu města za rok 2021 činily 51,675.763,34 Kč. Na základě požadavku poskytovatelů bylo v roce 2021 řádně provedeno vyúčtování účelových finančních prostředků.

 

Poskytovatel

ÚZ

Účel

Položka

Přijaté dotace 2021

Čerpání 2021

% plnění

Vratka/čerpání

Euroregion Silesia

bez ÚZ

Dotace Rozhledna Silesianka

3129

8 270 897,56

8 270 897,56

100

 

MF

98033

Sčítání lidu,domů a bytů

4111

9 000,00

0,00

0

9 000,00

MF

98037

Kompenzační bonus Covid

4111

697 131,41

697 131,41

100

 

MF

98071

Volby do PS Parlamentu ČR

4111

155 000,00

155 000,00

100

 

MF

bez ÚZ

Výkon st.správy

4112

2 417 900,00

2 417 900,00

100

 

MV

14004

Neinv.účel.dotace JPO II

4116

150 000,00

150 000,00

100

 

MV

14004

Neinv.účel.dotace JPO II

4116

79 623,00

79 623,00

100

 

MPSV

13013

SVČ průtok. neinv.dotace "Příměstské tábory s domečkem"

4116

151 540,62

151 540,62

100

 

MPSV

13013

Projekt prevence kriminality

4116

713 470,52

713 470,52

100

Projekt 7/2018-12/2021

 

15011

Revitalizace zeleně - neinv.dotace

4116

366 643,67

366 643,67

100

 

MŠMT

33063

MŠ-průtok. neinv.dotace "Společným úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání"-Šablony III."

4116

616 071,01

616 071,01

100

 

MŠMT

33063

Projekt Společným úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání - Inkluze 2

4116

2 352 629,40

2 352 629,40

100

Projekt 1/2020-1/2023

MŠMT

33063

ZŠ-průtok. neinv.dotace "OP pro výzkum, vývoj a vzdělávání"-Šablony III."

4116

565 906,00

565 906,00

100

 

MMR

14032

PK - Asistent

4116

276 000,00

271 482,00

98

4 518,00

MŠMT

33063

MŠ-průtok.neinv.dotace "OP pro výzkum, vývoj a vzdělávání"-Rovný přístup ke kvalit. Vzdělávání"

4116

586 382,51

586 382,51

100

 

MMR

17015 NP

Modernizace MŠ v BnB-dodávky (nábytek, vybavení)

4116

18 909,82

18 909,82

100

 

MMR

17016 EP

Modernizace MŠ v BnB-dodávky (nábytek, vybavení)

4116

321 466,98

321 466,98

100

 

MF

98858

Rekonstrukce BD Partyzánská 278

4211

1 312 299,54

1 312 299,54

100

 

MF

98858

Rekonstrukce WC v ZŠ BnB čp. 178

4211

1 204 137,00

1 204 137,00

100

 

MMR

17969

Modernizace MŠ v BnB

4216

19 804 891,45

19 804 891,45

100

 

MMR

17508

Zateplení ZŠ čp. 154BnB

4216

4 496 370,00

4 496 370,00

100

 

MMR

17508

Zdravé tělo, zdravý duch - Worknoutové hřiště

4216

490 049,00

490 049,00

100

 

MMR

15974

Protipovodňová opatření - Rozhlas

4216

4 272 632,11

4 272 632,11

100

 

MMR

17988

Rozhledna Silesianka

4216

494 474,05

494 474,05

100

 

Obec Svatoňovice

bez ÚZ

Obec Svatoňovice-zásahy JSDH BnB

4121

48 000,00

48 000,00

0

 

MSK

211

Neinv.účel.dotace JPO II

4122

50 000,00

50 000,00

100

 

MSK

631

Neinv.účel.dotace Modernizace AC BnB

4222

320 500,00

320 500,00

100

 

MSK

201

Muzeum břidlice v pozdezm.lomu - Jezerní důl

4222

318 000,00

318 000,00

100

 

MSK

610

Rekonsrukce MK Bezručova, Mír.Letnic..

4222

16 877,69

16 877,69

100

 

MSK

720

Pumptrakový cyklookruh v BnB

4222

1 098 960,00

819 010,28

75

279 949,72

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

51 675 763,34

51 382 295,62

99

293 467,72

 

Poskytnuté finanční dotace na činnost neziskovým organizacím - spolkům v roce 2021

 

Název spolku

neinvestiční dotace       v Kč

TJ Spartak Budišov n/B. z.s.

85 000

Svaz tělesně postižených Budišov n/B. z.s.

15 000

Kynologický svaz Budišov n/B. z.s.

10 000

AVZO Budišov n/B.p.s.

10 000

Český svaz včelařů Budišov n/B. z.s.

10 000

Automotoklub Budišov n/B.z.s.

10 000

Český zahrádkářský svaz Budišov n/B. z.s.

10 000

Starooldřůvané z.s.

10 000

Klub vojenské historie St. Oldřůvky z.s.

5 000

Motocross Team Budišov n/B. z.s.

8 000

Spolek Naše  Podlesí, Podlesí z.s.

 

15 000

Šachový klub Pogo Budišov n/B z.s.

4 000

SDH Guntramovice z.s.

15 000

DGC Flying Dragons Budišov nB z.s.

 

8 000

Celkem

215 000

 

Ad 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021

Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021, který provedla auditorská společnost AUDIT TEAM, s.r.o. Olomouc. Přezkum proběhl 9.12.2021 až 15.12.2021 (dílčí přezkoumání) a od 10.5.2021 do 13.5.2022 (závěrečné přezkoumání). Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který je v části VI.:

Písm. A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření, uveden bez výhrad:

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Budišov nad Budišovkou jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,

b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,

d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

 

 Písm.B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků, uveden s výhradami:

Při závěrečném přezkoumání hospodaření Města Budišov nad Budišovkou za rok 2021 jsme identifikovali tyto chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Písm.C. Upozornění na případná rizika, uvedeno bez výhrad:

Podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku Města Budišov nad Budišovkou v budoucnosti.

 

 

 

Vyvěšeno: 25. 7. 2022

Datum sejmutí: 31. 8. 2023

Zodpovídá: Ing. Hana Dlouhá

Zpět