Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KONTAKT

Město Budišov nad Budišovkou
Halaškovo náměstí 2
747 87 Budišov nad Budišovkou
 
Tel.: 556 312 030
 
IČO: 00299898
DIČ: CZ00299898

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Terénní pracovník/pracovnice pro Vítkov a okolí

Více informací zde

 

Pracovník úklidu

Úklidová firma GEISLER hledá pracovníka úklidu administrativních a výrobních prostor ve Dvorcích.

Více informací zde 

 

Agentura SUNSET hledá pečovatelky a pečovatele ke svým klientům v Německu.

Více informací zde

 

Firma LANEX nabízí volnou pracovní pozici dělník/ce ve výrobě

Více informací zde

 

Evropská databanka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 14
DNES: 763
TÝDEN: 1525
CELKEM: 723425

Obsah

Starosta města

  • funkce starosty je vykonávána pro toto volební období od jmenování 31. 3. 2016
 

Ing. Patrik Schramm

Tel.: 556 312 032
Sekretářka: 556 312 030
E-mail.: p.schramm.mu@budisovnb.cz
  • Kancelář: budova MÚ na Halaškově náměstí 2V souladu s § 103 čl. 1 a § 109 čl. 1 zákona o obcích v platném znění, je starosta v čele městského úřadu a zastupuje město navenek. V souladu s § 103 čl. 2 zákona o obcích v platném znění odpovídá za výkon své funkce zastupitelstvu města.

Starosta:
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
b) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím,
c) zabezpečuje průběh voleb a referenda
d) spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města,
e) plní úkoly tajemníka obecního úřadu, není-li v obci tato funkce zřízena, nebo není-li tajemník ustanoven
f) zastupuje město navenek
g) připravuje, svolává a řídí jednání rady města
h) svolává a řídí jednání zastupitelstva města
ch) pozastavuje výkon usnesení rady města v otázkách samostatné působnosti, má-li za to,že je nesprávné
i) plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování usnesení rady a zastupitelstva
j ) může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
k) rozhoduje ve věcech v samostatné působnosti svěřených mu radou města
l) zabezpečuje výkon přenesené působnosti
m) může po projednání s Krajským úřadem svěřit výkon přenesené působnosti v určitých věcech
n) přijímá opatření k připravenosti městského úřadu, založených a zřízených organizací města, na plnění úkolů za branné pohotovosti státu, mimořádných událostí, živelných pohrom, nehod nebo jiného nebezpečí.
 
Starosta přímo koordinuje a řídí činnost městského úřadu na těchto úsecích:
a) všeobecný rozvoj města
b) finance a rozpočet města
c) veřejný pořádek
d) krizové řízení
e) protipovodňová ochrana
f) řídí městskou policii
g) požární ochrana včetně jednotek SDH
h) oblast občanských aktivit a záležitostí
ch) vnitřní správa městského úřadu
i) lesní hospodářství města a ochrana životního prostředí
j) evidence usnesení zastupitelstva a rady města včetně kontroly jejich plnění
k) evidence právních předpisů a zabezpečení povinností obce podle zvláštních zákonů
l) školství a sportovní aktivity ve městě