#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

DATUM A ČAS

Dnes je čtvrtek, 20. 6. 2024, 8:51:22

KALENDÁŘ AKCÍ

Komunální služby

Po Út St Čt So Ne
27
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
28 29 30 31
    Papír     Plast
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
1
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
2
3
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
4
    SKO JIH
Budišov nad Budišovkou JIH
5
    SKO sever
Budišov nad Budišovkou SEVER
6
    SKO místní části
Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
7
    SKLO
Budišov nad Budišovkou JIH, Budišov nad Budišovkou SEVER, Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
8
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
9
10
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
11 12 13 14
    Papír     Plast
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
15
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
16
17
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
18
    SKO JIH
Budišov nad Budišovkou JIH
19
    SKO sever
Budišov nad Budišovkou SEVER
20
    SKO místní části
Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
21
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
22
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
23
24
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
25 26 27 28
    Papír     Plast
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
29
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
30

Facebook

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

AKTUÁLNÍ TEPLOTA

20.6.2024 08:06

Aktuální teplota:

15.0 °C

Vlhkost:

84.6 %

Rosný bod:

12.4 °C

UZOb

 

UZOb

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:124
TÝDEN:1383
CELKEM:1519542

PARTNERSKÁ MĚSTA

POLSKOlogo

  Powiat Glubczycki

 

POLSKOlogo

Obec Mszana

 

SLOVENSKOlogo

Obec Stráňavy

 

Opavské slezsko

Krajina břidlice

Centrum inkluzeEuroregion Silesia

Obsah

Společným úsílím k vyšší kvalitě vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu č. 02_19_075 k podávání žádostí o podporu individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v rámci které je možné financovat projekty zaměřené na Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II). Cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit. Město Budišov nad Budišovkou ve spolupráci se svými partnery, kterými jsou Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace a Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace v této výzvě uspělo s projektem " Společným úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání ", registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016361.

Projekt vhodně doplňuje stávající aktivity v obci a ve školách, které směřují ke zvyšování kvality inkluzivního vzdělávání a umožní tak vznik systematické a komplexní podpory směrem k pedagogům, rodičům, žákům, dětem i široké veřejnosti v území se SVL. Do činnosti škol budou zapojeny personální podpory školních asistentů a sociálního pedagoga, bude prohloubena spolupráce MŠ a ZŠ zejména v práci s předškoláky, zrealizujeme veřejné diskusní besedy a poznáme dobrou praxi v rámci studijních cest.

Hlavním cílem projektu je přispět k úspěšné integraci socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných dětí do škol hlavního vzdělávacího proudu, zvýšit tak jejich školní úspěšnost a předejít předčasnému ukončování jejich vzdělávání. Systematizovat opatření na podporu inkluzivního vzdělávání ve městě v rámci místní vzdělávací soustavy.  Zvolené aktivity umožní zapojit do řešení problémů relevantní aktéry a také širokou veřejnost, zlepšit vztahy mezi místní majoritou a minoritou, rozvíjet kompetence zástupců města a škol v rámci studijních cest, vytvořit ucelený systém spolupráce škol za účelem snazších přechodů mezi stupni vzdělávání a předcházet tak školním neúspěchům, personálně podpořit školy v práci s dětmi a žáky ohroženými školním neúspěchem a v komunikaci s rodinami zejména ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Projekt a jeho realizace má za cíl naplňovat vizi a strategické cíle MPI.

Dílčí cíle projektu:

1) Zvýšit počet sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných dětí v předškolním vzdělávání, zvýšit jejich připravenost na vstup do základní školy a přispět tak k jejich školní úspěšnosti.

2) Zvýšit celkový počet žáků z CS vzdělávaných ve školách hlavního vzdělávacího proudu, zlepšit školní úspěšnost žáků z cílové skupiny a snížit počet žáků, kteří předčasně ukončují své vzdělávání.

3) Zapojit do vzdělávání ve školách odborníky na inkluzi, personálně posílit práci s dětmi ohroženými školním neúspěchem.

4) Rozšířit kompetence pedagogů a dalších aktérů v oblasti vzdělávání potřebné pro práci se sociálně znevýhodněnými a kulturně odlišnými žáky.

5) Zlepšit spolupráci rodin ze SVL se školami a zvýšit jejich motivaci ke vzdělávání svých dětí.

6) Zlepšit vzájemné vztahy mezi majoritou a Romy, přispět k pozitivnímu vnímání společného vzdělávání a k uvědomění se přínosů společného vzdělávání pro všechny, popularizovat tento trend ve vzdělávání a podpořit spolupráci všech aktérů ve vzdělávání.

Projekt je realizován v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.

Rozpočet projektu je schválen ve výši 8.535.686,- Kč.

AKTIVITY PROJEKTU

Město Budišov nad Budišovkou

2. 1. Semináře, debaty, osvětové aktivity apod. o otázce vzdělávání v území

Bude uspořádáno 6 diskusních setkání (2 ročně) pro představitele všech škol a školských zařízení, zástupce zřizovatelů, pedagogů, rodiče z majority i minority/sociálně vyloučeného prostředí, zástupce neziskových organizací a sociálního odboru města, zástupce kraje, veřejnost. Cílem těchto akcí je prostřednictvím naslouchání a debat všech aktérů, a to i se zástupci rodičů ze sociálně vyloučené lokality, hledat konsenzus na postupu při zavádění inkluzivního vzdělávání v dané lokalitě. Diskusi povede lektor či moderátor s patřičnou odborností a znalostí problematiky. Žadatel předpokládá účast min. 30 osob na každém diskusním setkání. Jako vhodná témata se jeví problematika školních absencí, odklady povinné školní docházky a školní zralost dětí ze sociokulturně odlišného prostředí, přechody mezi stupni vzdělávání a jejich úskalí, finanční poradna socioekonomicky slabším rodinám, spolupráce s OSPOD/SPC/PPP, ohrožené dítě a jeho diagnostika, komunikace s rodinou.

2. 2. Studijní cesty/stáže do zemí EU

Budou realizovány 2 studijní cesty do zemí EU - Německo a Finsko. Studijní cesty jsou plánovány v max. možné délce 4 nocí bez cesty. Každé studijní cesty se zúčastní min. 6 osob, jenž zastávají různé funkce ve vzdělávací politice a vzdělávání, min. 2 osoby budou pedagogičtí pracovníci. Každý účastník zpracuje zprávu z cesty.

Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace

ZŠ Budišov nad Budišovkou bude v rámci realizace projektu disponovat vlastním rozpočtem v návaznosti na zapojení se do těchto podaktivit:

2. 1. Semináře, debaty, osvětové aktivity apod. o otázce vzdělávání v území

- aktivní účast pracovníku školy v rámci diskusních setkání

- prezentace zkušeností a výsledků školy v oblasti inkluzivního vzdělávání

- implementace výsledků debat do školní praxe

2. 2. Studijní cesty/stáže do zemí EU

- aktivní účast pedagogických pracovníků školy v rámci studijních cest

- sdílení praxe se zahraničními školami

- implementace poznatků do školní praxe

5. 12. Spolupráce ZŠ a MŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání

- vytvoření systému efektivní spolupráce v průběhu celého školního roku u předškolních tříd

- realizace návštěv, tematicky zaměřených projektových dnů, náhledů a náslechů dětí MŠ v prvních třídách ZŠ

- školičky pro předškoláky a jejich rodiče

- vyhodnocení spolupráce

6. 1. Školní asistent - personální podpora školy

- zapojení 2 školních asistentů

6. 4. Sociální pedagog - personální podpora školy

- zapojení sociálního pedagoga

Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

MŠ Budišov nad Budišovkou bude v rámci realizace projektu disponovat vlastním rozpočtem v návaznosti na zapojení se do těchto podaktivit:

2. 1. Semináře, debaty, osvětové aktivity apod. o otázce vzdělávání v území

- aktivní účast pracovníku školy v rámci diskusních setkání

- prezentace zkušeností a výsledků školy v oblasti inkluzivního vzdělávání

- implementace výsledků debat do školní praxe

2. 2. Studijní cesty/stáže do zemí EU

- aktivní účast pedagogických pracovníků školy v rámci studijních cest

- sdílení praxe se zahraničními školami

- implementace poznatků do školní praxe

4. 8. Spolupráce MŠ se ZŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání

- vytvoření systému efektivní spolupráce mezi pedagogy MŠ a učiteli na 1. stupni ZŠ

- pravidelná setkávání a konzultace obou pedagogických sborů

- společná analýza školní zralosti a příčin školních neúspěchů dětí v prvních třídách

- nastavení a realizace opatření

- vyhodnocení spolupráce, evaluační šetření

6. 1. Školní asistent - personální podpora školy

- zapojení 2 školních asistentů v celkovém úvazku 1,2

Stránka

  • 1