#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

DATUM A ČAS

Dnes je pátek, 1. 3. 2024, 4:34:21

KALENDÁŘ AKCÍ

Facebook

AKTUÁLNÍ TEPLOTA

1.3.2024 04:31

Aktuální teplota:

2,9 °C

Vlhkost:

95,9 %

Rosný bod:

2,3 °C

APLIKACE

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

 

UZOb

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:48
TÝDEN:1447
CELKEM:1463214

PARTNERSKÁ MĚSTA

POLSKOlogo

  Powiat Glubczycki

 

POLSKOlogo

Obec Mszana

 

SLOVENSKOlogo

Obec Stráňavy

 

Opavské Slezsko

Krajina břidlice

Centrum inkluze

Obsah

Projekt prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou

 

Podpora prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou

reg.č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000325

 

Doba realizace: 01.04.2023 -31.03.2026

 

Celkové náklady projektu:           7 673 400,00 Kč              

Z toho příspěvek EU:                      5 888 183,49 Kč

Národní veřejné zdroje:                1 401 546,51 Kč

Vlastní podíl spolufinancování:      383 670,00 Kč

 

Cíle projektu

Stanovené cíle vychází ze SPSZ, Strateg.cíl 4.1., Specif.cíl 4.1.1., Opatření 4.1.1.1 - Udržení kapacit APK a rozvoj jejich činnosti se zapojením veřejnosti a Opatření 4.1.1.2 - Udržení pozice DP a rozšíření jejich činnosti o prvky komunitní samosprávy a Opatření 4.1.1.3 - Zjišťování informací o potřebách CS. Projekt zahrnuje celkem 5 cílů, kterými jsou:

  1. Zvýšení pocitu bezpečí v SVL a celkově ve městě. 
  2. Zlepšení občanského soužití díky cíleně prováděné prevenci kriminality v SVL.   
  3. Snížení míry sousedských sporů o 20 % oproti stavu před realizací projektu a o 25 % snížit riziko poškozování majetku (bytové domy) města preventivním působením domovníků preventistů.
  4. Odstranění rizik devastace bytů (vybydlení) - po dobu projektu nedojde k devastaci žádného bytu v komplexu bytových domů, kde budou působit domovníci preventisté.
  5. Zvýšení kompetencí asistentů prevence kriminality a domovníků preventistů. 

Projekt navazuje na již dříve úspěšně realizované, preventivně zaměřené projekty podpořené z národních i evropských zdrojů v rámci Strategie prevence kriminality ČR a Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. V rámci těchto projektů vznikla 4 pracovní místa – dva asistenti prevence kriminality a dva domovníci preventisté. Současný projekt navýšil na 5 pracovních míst. Své uplatnění tak zde naleznou tři domovníci preventisté a dva asistenti prevence kriminality. Realizace projektů se plně osvědčila, a proto má město zájem v nastaveném trendu pokračovat. Zachovat pracovní místa asistentů, rozšířit místa domovníků preventistů, poskytnout zázemí, zajistit komplexní systém vzdělávacích aktivit včetně supervizí, prostřednictvím monitoringu lokalit mnohem příznivěji a kvalitněji se podílet na preventivních aktivitách v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, posílit pocit vnímání bezpečí obyvatel města, a především potom rizikových lokalit.

V konečném důsledku lze očekávat i změnu negativního pohledu majoritní společnosti na osoby ze sociálně slabého prostředí a celkové zklidnění emočního napětí v rizikových lokalitách. Předkládaný projekt přinese pokles stížností obyvatel na chování v rizikových lokalitách, odstranění dezinformací o obyvatel žijících v těchto lokalitách. Uvedené změny nelze identifikovat v měřitelných indikátorech. Shrnout je dokáže monitoring v rizikových lokalitách a součinnost s poskytovatelem dotace při sběru evaluačních dat a podkladů.

Konkrétní změny sociální situace osob z CS lze sledovat prostřednictvím změny jejich pracovních návyků, stabilizací jejich bydlení, zlepšením finanční situace a získáním finanční i právní gramotnosti, zvýšením znalostí a pracovních kompetencí. Z pohledu dlouhodobého horizontu lze očekávat, že projekt přinese a podpoří zlepšení občanského soužití ve městě, dohledem nad veřejným pořádkem přinese zvýšení pocitu bezpečí pro obyvatele jak rizikových lokalit, tak ostatních obyvatel i návštěvníků města.  

Neměřitelným, ale významným cílem projektu je udržení trendu preventivních aktivit v rizikových lokalitách města Budišova, které se již dříve věnovalo prevenci kriminality a ochraně veřejného pořádku formou pracovních pozic asistent prevence kriminality, domovník preventista, vytvořením Koncepce prevence kriminality a Koncepce bytové politiky. Cílová skupina projektu, APK a DP prokazatelně získá legální zaměstnání s pravidelným měsíčním příjmem (doloženo pracovní smlouvou a uplatněnými mzdovými náklady), které umožní začlenění do běžné společnosti a umožní řešit další problémy spojené se sociálním vyloučením (dluhy, exekuce, rodinné či vztahové problémy atp.). Vzhledem k obsahu absolvovaného vzdělávání APK i DP získají další dovednosti (zvýšení digitální, finanční, právní, komunikační či sociální gramotnosti) a mají tak možnost snadnějšího uplatnění na volném trhu práce. Následně, což je i sekundárním cílem projektu, tyto osoby získají prestiž a dostanou možnost prokázat své schopnosti, což může znamenat snazší a lepší integraci do společnosti pro tyto osoby z cílové skupiny projektu a stát se tak pozitivním vzorem pro další sociálně vyloučené.

Dalším cílem je snížení míry vandalismu, narušování veřejného pořádku, snížit riziko kriminality a zvýšit pocit bezpečí ve vyloučených lokalitách města Budišov, získat ucelenější a komplexnější představu o životě osob v SVL, zapojit tyto osoby do veřejného dění, ukázat jim i druhou stranu mince v podobě hledání řešení pro vlastní problémy a za svá rozhodnutí nést vlastní odpovědnost. Umět převzít odpovědnost za své činy.

K naplnění cílů dojde prostřednictvím 9 klíčových aktivit, které pokrývají zaměstnání, činnost a vzdělávání asistentů prevence kriminality a domovníků preventistů.  

 

Realizace je tak rozdělena do klíčových aktivit:

KA 01 Oslovení, motivace a výběr APK a DP 

KA 02 Působení asistentů prevence kriminality v SVL města 

KA 03 Mentoring APK 

KA 04   Působení domovníků – preventistů v bytových domech v SVL města Budišov 

KA 05 Mentoring DP 

KA 06 Rozšíření znalostí a dovedností APK, supervize 

KA 07 Rozšíření znalostí a dovedností DP, supervize DP 

KA 08 Vzdělávání a supervize mentorů APK a DP

KA 09 Monitoring sociálně patologických jevů v obci aktivním působením APK a DP  

 

Projekt je finančně podpořen prostřednictvím EU, Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost Plus, ze státního rozpočtu České republiky a vlastního rozpočtu města Budišov nad Budišovkou.

Kontaktní spojení:

Ing. Pavel Jílek, místostarosta města Budišov nad Budišovkou

E-mail:   p.jilek.mu@budisovnb.cz

Tel:        736 614 894