#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

DATUM A ČAS

Dnes je čtvrtek, 20. 6. 2024, 7:06:33

KALENDÁŘ AKCÍ

Komunální služby

Po Út St Čt So Ne
27
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
28 29 30 31
    Papír     Plast
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
1
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
2
3
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
4
    SKO JIH
Budišov nad Budišovkou JIH
5
    SKO sever
Budišov nad Budišovkou SEVER
6
    SKO místní části
Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
7
    SKLO
Budišov nad Budišovkou JIH, Budišov nad Budišovkou SEVER, Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
8
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
9
10
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
11 12 13 14
    Papír     Plast
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
15
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
16
17
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
18
    SKO JIH
Budišov nad Budišovkou JIH
19
    SKO sever
Budišov nad Budišovkou SEVER
20
    SKO místní části
Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
21
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
22
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
23
24
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
25 26 27 28
    Papír     Plast
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
29
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
30

Facebook

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

AKTUÁLNÍ TEPLOTA

20.6.2024 07:06

Aktuální teplota:

13.8 °C

Vlhkost:

90.1 %

Rosný bod:

12.2 °C

UZOb

 

UZOb

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:87
TÝDEN:1346
CELKEM:1519505

PARTNERSKÁ MĚSTA

POLSKOlogo

  Powiat Glubczycki

 

POLSKOlogo

Obec Mszana

 

SLOVENSKOlogo

Obec Stráňavy

 

Opavské slezsko

Krajina břidlice

Centrum inkluzeEuroregion Silesia

Obsah

Projekt prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou

 

Podpora prevence kriminality v Budišově nad Budišovkou

reg.č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000325

 

Doba realizace: 01.04.2023 -31.03.2026

 

Celkové náklady projektu:           7 673 400,00 Kč              

Z toho příspěvek EU:                      5 888 183,49 Kč

Národní veřejné zdroje:                1 401 546,51 Kč

Vlastní podíl spolufinancování:      383 670,00 Kč

 

Cíle projektu

Stanovené cíle vychází ze SPSZ, Strateg.cíl 4.1., Specif.cíl 4.1.1., Opatření 4.1.1.1 - Udržení kapacit APK a rozvoj jejich činnosti se zapojením veřejnosti a Opatření 4.1.1.2 - Udržení pozice DP a rozšíření jejich činnosti o prvky komunitní samosprávy a Opatření 4.1.1.3 - Zjišťování informací o potřebách CS. Projekt zahrnuje celkem 5 cílů, kterými jsou:

  1. Zvýšení pocitu bezpečí v SVL a celkově ve městě. 
  2. Zlepšení občanského soužití díky cíleně prováděné prevenci kriminality v SVL.   
  3. Snížení míry sousedských sporů o 20 % oproti stavu před realizací projektu a o 25 % snížit riziko poškozování majetku (bytové domy) města preventivním působením domovníků preventistů.
  4. Odstranění rizik devastace bytů (vybydlení) - po dobu projektu nedojde k devastaci žádného bytu v komplexu bytových domů, kde budou působit domovníci preventisté.
  5. Zvýšení kompetencí asistentů prevence kriminality a domovníků preventistů. 

Projekt navazuje na již dříve úspěšně realizované, preventivně zaměřené projekty podpořené z národních i evropských zdrojů v rámci Strategie prevence kriminality ČR a Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. V rámci těchto projektů vznikla 4 pracovní místa – dva asistenti prevence kriminality a dva domovníci preventisté. Současný projekt navýšil na 5 pracovních míst. Své uplatnění tak zde naleznou tři domovníci preventisté a dva asistenti prevence kriminality. Realizace projektů se plně osvědčila, a proto má město zájem v nastaveném trendu pokračovat. Zachovat pracovní místa asistentů, rozšířit místa domovníků preventistů, poskytnout zázemí, zajistit komplexní systém vzdělávacích aktivit včetně supervizí, prostřednictvím monitoringu lokalit mnohem příznivěji a kvalitněji se podílet na preventivních aktivitách v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, posílit pocit vnímání bezpečí obyvatel města, a především potom rizikových lokalit.

V konečném důsledku lze očekávat i změnu negativního pohledu majoritní společnosti na osoby ze sociálně slabého prostředí a celkové zklidnění emočního napětí v rizikových lokalitách. Předkládaný projekt přinese pokles stížností obyvatel na chování v rizikových lokalitách, odstranění dezinformací o obyvatel žijících v těchto lokalitách. Uvedené změny nelze identifikovat v měřitelných indikátorech. Shrnout je dokáže monitoring v rizikových lokalitách a součinnost s poskytovatelem dotace při sběru evaluačních dat a podkladů.

Konkrétní změny sociální situace osob z CS lze sledovat prostřednictvím změny jejich pracovních návyků, stabilizací jejich bydlení, zlepšením finanční situace a získáním finanční i právní gramotnosti, zvýšením znalostí a pracovních kompetencí. Z pohledu dlouhodobého horizontu lze očekávat, že projekt přinese a podpoří zlepšení občanského soužití ve městě, dohledem nad veřejným pořádkem přinese zvýšení pocitu bezpečí pro obyvatele jak rizikových lokalit, tak ostatních obyvatel i návštěvníků města.  

Neměřitelným, ale významným cílem projektu je udržení trendu preventivních aktivit v rizikových lokalitách města Budišova, které se již dříve věnovalo prevenci kriminality a ochraně veřejného pořádku formou pracovních pozic asistent prevence kriminality, domovník preventista, vytvořením Koncepce prevence kriminality a Koncepce bytové politiky. Cílová skupina projektu, APK a DP prokazatelně získá legální zaměstnání s pravidelným měsíčním příjmem (doloženo pracovní smlouvou a uplatněnými mzdovými náklady), které umožní začlenění do běžné společnosti a umožní řešit další problémy spojené se sociálním vyloučením (dluhy, exekuce, rodinné či vztahové problémy atp.). Vzhledem k obsahu absolvovaného vzdělávání APK i DP získají další dovednosti (zvýšení digitální, finanční, právní, komunikační či sociální gramotnosti) a mají tak možnost snadnějšího uplatnění na volném trhu práce. Následně, což je i sekundárním cílem projektu, tyto osoby získají prestiž a dostanou možnost prokázat své schopnosti, což může znamenat snazší a lepší integraci do společnosti pro tyto osoby z cílové skupiny projektu a stát se tak pozitivním vzorem pro další sociálně vyloučené.

Dalším cílem je snížení míry vandalismu, narušování veřejného pořádku, snížit riziko kriminality a zvýšit pocit bezpečí ve vyloučených lokalitách města Budišov, získat ucelenější a komplexnější představu o životě osob v SVL, zapojit tyto osoby do veřejného dění, ukázat jim i druhou stranu mince v podobě hledání řešení pro vlastní problémy a za svá rozhodnutí nést vlastní odpovědnost. Umět převzít odpovědnost za své činy.

K naplnění cílů dojde prostřednictvím 9 klíčových aktivit, které pokrývají zaměstnání, činnost a vzdělávání asistentů prevence kriminality a domovníků preventistů.  

 

Realizace je tak rozdělena do klíčových aktivit:

KA 01 Oslovení, motivace a výběr APK a DP 

KA 02 Působení asistentů prevence kriminality v SVL města 

KA 03 Mentoring APK 

KA 04   Působení domovníků – preventistů v bytových domech v SVL města Budišov 

KA 05 Mentoring DP 

KA 06 Rozšíření znalostí a dovedností APK, supervize 

KA 07 Rozšíření znalostí a dovedností DP, supervize DP 

KA 08 Vzdělávání a supervize mentorů APK a DP

KA 09 Monitoring sociálně patologických jevů v obci aktivním působením APK a DP  

 

Projekt je finančně podpořen prostřednictvím EU, Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost Plus, ze státního rozpočtu České republiky a vlastního rozpočtu města Budišov nad Budišovkou.

Kontaktní spojení:

Ing. Pavel Jílek, místostarosta města Budišov nad Budišovkou

E-mail:   p.jilek.mu@budisovnb.cz

Tel:        736 614 894