#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

DATUM A ČAS

Dnes je čtvrtek, 20. 6. 2024, 8:33:08

KALENDÁŘ AKCÍ

Komunální služby

Po Út St Čt So Ne
27
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
28 29 30 31
    Papír     Plast
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
1
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
2
3
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
4
    SKO JIH
Budišov nad Budišovkou JIH
5
    SKO sever
Budišov nad Budišovkou SEVER
6
    SKO místní části
Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
7
    SKLO
Budišov nad Budišovkou JIH, Budišov nad Budišovkou SEVER, Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
8
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
9
10
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
11 12 13 14
    Papír     Plast
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
15
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
16
17
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
18
    SKO JIH
Budišov nad Budišovkou JIH
19
    SKO sever
Budišov nad Budišovkou SEVER
20
    SKO místní části
Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
21
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
22
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
23
24
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
25 26 27 28
    Papír     Plast
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
29
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
30

Facebook

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

AKTUÁLNÍ TEPLOTA

20.6.2024 08:06

Aktuální teplota:

14.7 °C

Vlhkost:

86.1 %

Rosný bod:

12.5 °C

UZOb

 

UZOb

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:117
TÝDEN:1376
CELKEM:1519535

PARTNERSKÁ MĚSTA

POLSKOlogo

  Powiat Glubczycki

 

POLSKOlogo

Obec Mszana

 

SLOVENSKOlogo

Obec Stráňavy

 

Opavské slezsko

Krajina břidlice

Centrum inkluzeEuroregion Silesia

Obsah

Směrnice o pronájmu obecních bytů

Část I.

Základní pojmy

                                                                                                                                                                                       

Článek1                                                                                           

Byt

Za byt se považuje místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. K tomuto účelu mohou sloužit bytové jednotky nacházející se v domech ve výlučném vlastnictví města Budišov nad Budišovkou (dále jen „město“) nebo v domech, ve kterých město vlastní alespoň jeden byt (bytovou jednotku).

Rozdělení bytů:

Pro potřeby této směrnice jsou nájemní byty rozděleny na:

 • Byty určené k trvalému nájmu (byty nájemní)
 • Byty postavené se státní dotací určené k nájmu
 • Byty se zvláštním režimem nakládání (byt v domě s pečovatelskou službou, bezbariérové byty)

Článek 2

Vymezení bytů do pronájmu

Město pronajímá ze svého majetku byty na základě zveřejnění informace o nabídce bytu na úřední desce (fyzické i elektronické) za předem stanovených podmínek. Žadatelé se mohou o přidělení bytu ucházet na základě písemné žádosti. Město nevede pořadník ani seznam žadatelů o pronájem obecních bytů.

Část II.

Žádost o byt

Článek 3

Žádost o přidělení bytu

Po zveřejnění informace ohledně zamýšleného pronájmu bytu na úřední desce si žádost o nájem bytu může žadatel podat prostřednictvím písemné žádosti doručené na Městský úřad Budišov nad Budišovkou osobně, elektronicky prostřednictvím datové schránky či formou poštovních služeb.

Žadatel musí splňovat tyto podmínky:

 • Žadatelem je fyzická osoba, která má na území ČR trvalý pobyt.
 • Ke dni podání žádosti dosáhl žadatel věku 18 let.
 • Žadatel ani jeho manžel/ka nebo osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti ke dni podání, nejsou dlužníky města a nedošlo u nich k soudnímu vystěhování po nabytí právní moci žaloby o vyklizení bytu.

Část III

Přidělování bytů

Článek 4

Přidělování bytů

Byty přiděluje Rada města.

Rada města při přidělování bytů přihlíží zejména:

 • ke skutečnostem, které žadatel uvedl v žádosti o přidělení bytu (zejména důvodům, pro které
  o přidělení bytu žádá),
 • k tomu, zda žadatel není vlastníkem či spoluvlastníkem bytu či rodinného domu a dále
 • k tomu, zda se žadatel nepřipravil nezákonným jednáním či jinou vlastní aktivitou (např. prodej nemovitosti) o možnost bydlení,
 • ke stanovisku Komise pro hospodaření s byty a stanovisku Sociální komise, které jsou poradními orgány Rady města ve věci přidělování bytů.

Oznámení o přidělení bytu bude zasláno úspěšnému zájemci na doručenku a adresu, kterou za tímto účelem žadatel uvedl ve své žádosti. Tímto způsobem jsou přidělovány i byty se zvláštním režimem – byty v domě s pečovatelskou službou a byty bezbariérové.

Pronájem bytů se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „Občanský zákoník“). Nájemní smlouvy uzavírá jménem pronajímatele odbor bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování. Podpisem nájemních smluv je pověřen vedoucí tohoto odboru.

Článek 5

Výměna bytů mezi občany

Výměnu bytů mezi občany lze realizovat na základě dobrovolné dohody mezi občany a následujícího souhlasu všech vlastníků či spoluvlastníků vyměňovaných bytů.

O výměně bytů rozhoduje Komise pro hospodaření s byty. Žádost o souhlas s výměnou bytů se podává písemně na Městský úřad Budišov nad Budišovkou, osobně, elektronicky prostřednictvím datové schránky či formou poštovních služeb.

Město nevede seznam žadatelů o výměnu bytu.

Článek 6

Podnájem

Podnájmy bytů se řídí Občanským zákoníkem.

Článek 7

Přechod nájmu bytu

Přechod nájmu bytu nastává po smrti nájemce za splnění podmínek stanovených Občanským zákoníkem. O přechodu nájmu bytu rozhoduje Komise pro hospodaření s byty. Žádost o přechod nájmu bytu se podává písemně na Městský úřad Budišov nad Budišovkou, osobně či formou poštovních služeb.

Část IV.

Výpověď z nájmu bytu

Výpověď z nájmu bytu se řídí Občanským zákoníkem.

Část V.

Rozhodování o nájmech bytů radou města

Rada města si vyhrazuje právo rozhodovat o přidělování bytů. Poradními orgány Rady města jsou při přidělování bytů Komise pro hospodaření s byty a Sociální komise.

Rada města je oprávněna přidělit byt nezávisle na této směrnici právnickým nebo fyzickým osobám, které zastávají významnou funkci v systému veřejného života města, institucích státní správy (např. Policie ČR, zdravotnictví, školství apod.). Nájem ale musí být vázán na výkon konkrétní funkce, případně uzavření pracovního, služebního či obdobného poměru.

                                                                                                                                        

Část VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Na přidělení bytu není právní nárok.
 2. Bytové záležitosti dále upravuje Občanský zákoník.
 3. Touto směrnicí se ruší Směrnice o pronájmu obecních bytů schválená Radou města dne 3.6.2019.
 4. Tuto směrnici schválila Rada města dne 14.11.2022.

 

Přílohy: