#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

DATUM A ČAS

Dnes je pondělí, 16. 5. 2022, 11:19:51

KALENDÁŘ AKCÍ

Facebook

AKTUÁLNÍ TEPLOTA

16.5.2022 11:15

Aktuální teplota:

19,3 °C

Vlhkost:

46,2 %

Rosný bod:

7,4 °C

APLIKACE

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

 

UZOb

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 141
TÝDEN: 141
CELKEM: 1028706

PARTNERSKÁ MĚSTA

POLSKOlogo

  Powiat Glubczycki

 

POLSKOlogo

Obec Mszana

 

SLOVENSKOlogo

Obec Stráňavy

 

Opavské Slezsko

Krajina břidlice

Centrum inkluze

Obsah

Směrnice pronájmu obecních bytů

Část I.

Základní pojmy

Článek 1

 

Byt

Za byt se považuje místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. K tomuto účelu mohou sloužit bytové jednotky nacházející se v domech ve výlučném vlastnictví Města Budišov nad Budišovkou (dále jen „město“) nebo v domech, ve kterých město vlastní alespoň jeden byt (bytovou jednotku).

Rozdělení bytů:

Pro potřeby této směrnice jsou nájemní byty rozděleny na:

a) Byty určené k trvalému nájmu (byty nájemní)

b) Byty postavené se státní dotací určené k nájmu

c) Byty se zvláštním režimem nakládání (DPS, bezbariérové byty)

 Článek 2

Vymezení bytů do pronájmu

Město pronajímá ze svého majetku byty na základě zveřejnění informace o nabídce bytu na úřední desce (fyzické i elektronické) za předem stanovených podmínek. Žadatelé se mohou o přidělení bytu ucházet na základě písemné žádosti. Město nevede pořadník ani seznam žadatelů o pronájem obecních bytů.

Část II.

Žádost o byt

Článek 3

Žádost o přidělení bytu

Po zveřejnění informace ohledně zamýšleného pronájmu bytu na úřední desce si žádost o nájem bytu může žadatel podat prostřednictvím písemné žádosti doručené na Městský úřad Budišov nad Budišovkou osobně či formou poštovních služeb. Žadatel musí splňovat tyto podmínky:

·         Žadatelem je fyzická osoba, která má na území ČR trvalý pobyt.

·         Ke dni podání žádosti dosáhl žadatel věku 18 let.

·     Žadatel ani jeho manžel/ka nebo osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti ke dni podání, nejsou dlužníky města a nedošlo u nich k soudnímu vystěhování po nabytí právní moci žaloby o vyklizení bytu.

·         Žadatel není vlastníkem ani spoluvlastníkem jiného bytu či rodinného domu.

·         Žadatel se nepřipravil nezákonným jednáním či jinou vlastní aktivitou (např. prodej nemovitosti) o možnost bydlení.

Žádost o přidělení bytu se zvláštním režimem nakládání

Pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou nebo v bezbariérovém bydlení musí žadatel splňovat podmínky stanovené v nabídce pronájmu bytu zveřejněném na úřední desce.

Žádosti o přidělení tohoto typu bytů zůstávají v evidenci odboru bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování a po uvolnění takového bytu jsou žadatelé z evidovaných žádostí o nabídce takového bytu písemně informováni.

Část III

Přidělování bytů

Článek 4

Přidělování bytů

Byty přiděluje Rada města. Komise pro hospodaření s byty je poradním orgánem Rady města ve věci přidělování bytů a přihlíží ke stanovisku Sociální komise. Oznámení o přidělení bytu bude zasláno úspěšnému zájemci na doručenku a adresu, kterou za tímto účelem žadatel uvedl ve své žádosti. Tímto způsobem jsou přidělovány i byty se zvláštním režimem – DPS a byty bezbariérové.

Pronájem bytů se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „Občanský zákoník“). Nájemní smlouvy uzavírá jménem pronajímatele odbor bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování. Podpisem nájemních smluv je pověřen vedoucí tohoto odboru.

Článek 5

Výměna bytů mezi občany

Výměnu bytů mezi občany lze realizovat na základě dobrovolné dohody mezi občany a následujícího souhlasu všech vlastníků či spoluvlastníků vyměňovaných bytů.

O výměně bytů rozhoduje Komise pro hospodaření s byty. Žádost o souhlas s výměnou bytů se podává písemně na Městský úřad Budišov nad Budišovkou, osobně či formou poštovních služeb.

Město nevede seznam žadatelů o výměnu bytu.

Článek 6

Podnájem

Podnájmy bytů se řídí Občanským zákoníkem.

Článek 7

Přechod nájmu bytu

Přechod nájmu bytu nastává pro smrti nájemce nebo v případě trvalého opuštění společné domácnosti. O přechodu nájmu bytu rozhoduje Komise pro hospodaření s byty. Žádost o přechod nájmu bytu se podává písemně na Městský úřad Budišov nad Budišovkou, osobně či formou poštovních služeb. Směrnice pronájmu obecních bytů

Část IV.

Výpověď z nájmu bytu

Výpověď z nájmu bytu se řídí Občanským zákoníkem.

Část V.

Rozhodování o nájmech bytů radou města

Rada města si vyhrazuje právo rozhodovat o přidělování bytů. Poradními orgány Rady města jsou při přidělování bytů Komise pro hospodaření s byty a Sociální komise.

Rada města přidělit obecní byt nezávisle na této směrnici s právnickými nebo fyzickými osobami, které zastávají významnou funkci v systému veřejného života města, institucích státní správy (např. Policie ČR, zdravotnictví, školství apod.). Nájem ale musí být vázám na výkon konkrétní funkce, případně uzavření pracovního, služebního či obdobného poměru.

Část VI.

Závěrečná ustanovení

1) Na přidělení bytu není právní nárok.

2) Bytové záležitosti dále upravuje zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

3) Touto směrnicí se ruší podmínky o pronájmu obecních bytů ze dne 18. 4. 2005 

4) Směrnici schválila rada města dne 03.06.2019.

Přílohy: