#
#
#
#
#

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

DATUM A ČAS

Dnes je středa, 29. 5. 2024, 11:51:57

KALENDÁŘ AKCÍ

Komunální služby

Po Út St Čt So Ne
29
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
30 1 2 3
    Papír     Plast
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
4
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
5
6
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
7
    SKO JIH
Budišov nad Budišovkou JIH
8
    SKO sever
Budišov nad Budišovkou SEVER
9
    SKO místní části
Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
10
    SKLO
Budišov nad Budišovkou JIH, Budišov nad Budišovkou SEVER, Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
11
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
12
13
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
14 15 16 17
    Papír     Plast
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
18
    Nebezpečný odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava)
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
19
20
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
21
    SKO JIH
Budišov nad Budišovkou JIH
22
    SKO sever
Budišov nad Budišovkou SEVER
23
    SKO místní části
Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
24
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
25
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
26
27
    Bio odpad
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
28 29 30 31
    Papír     Plast
Budišov nad Budišovkou (Opava), Guntramovice, Podlesí nad Odrou, Staré Oldřůvky
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
1
    Sběrný dvůr
Budišov nad Budišovkou (Opava)
2

Facebook

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

AKTUÁLNÍ TEPLOTA

29.5.2024 11:05

Aktuální teplota:

17.4 °C

Vlhkost:

70.3 %

Rosný bod:

11.9 °C

UZOb

 

UZOb

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:288
TÝDEN:1708
CELKEM:1509386

PARTNERSKÁ MĚSTA

POLSKOlogo

  Powiat Glubczycki

 

POLSKOlogo

Obec Mszana

 

SLOVENSKOlogo

Obec Stráňavy

 

Opavské slezsko

Krajina břidlice

Centrum inkluzeEuroregion Silesia

Obsah

Město Budišov nad Budišovkou

jako provozovatel veřejného pohřebiště podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.,

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen zákon o pohřebnictví)

 

vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

 

Řád veřejného pohřebiště Města Budišov nad Budišovkou

 

1. Rada města Budišov nad Budišovkou ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila tento Řád veřejného pohřebiště dne 30.11.2020 pod číslem usnesení 1/37R/2020 (dále případně „řád“).

2. Řád veřejného pohřebiště je vydán po předchozím souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 23. 11. 2020, čj. MSK 137772/2020.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1. Provozování veřejného pohřebiště je součástí veřejné infrastruktury a službou zajišťovanou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti Města Budišov nad Budišovkou.

2. Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz veřejného pohřebiště ve Městě Budišov nad Budišovkou parc. č. 228, k.ú. Budišov nad Budišovkou, v místních částech k.ú. Guntramovice, parc. č. 2, k.ú. Podlesí nad Odrou, parc. č. 170/1, k. ú. Staré Oldřůvky, parc. č. 34/1.

3. Provozovatelem veřejného pohřebiště je Město Budišov nad Budišovkou, se sídlem Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898.

4. Veřejné pohřebiště je provozováno prostřednictvím Městského úřadu Budišov nad Budišovkou, se sídlem Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou (dále jen „provozovatel“),

 

Článek 2

Provozní doba veřejného pohřebiště

 

Veřejné pohřebiště je přístupné v měsících:

Leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec                 od 7:00 do 17:00 hodin

Duben, květen, červen, září                                             od 7:00 do 19:00 hodin.

 

V době Památky zesnulých, včetně předcházejícího víkendu od 7:00 do 19:00 hodin.

 

Článek 3

Podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa

 

1. Nájem hrobového místa vzniká na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a mezi nájemcem hrobového místa. Nájemce hrobového místa může ve smlouvě určit osobu, kterou lze kontaktovat v případě jeho úmrtí.

2. Zájemce o nájem hrobového místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového místa nebo na individuální umístění hrobu na pohřebišti.

3. Doba nájmu hrobového místa v podobě hrobu se stanoví tak, aby od pohřbení mohla být dodržena stanovená tlecí doba na pohřebišti. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny.

4. V případě pohřbení uložením lidských pozůstatků do země musí být délka nájmu vyplývající ze smlouvy o nájmu hrobového místa upravena tak, aby mohla být dodržena tlecí doba stanovená v článku 5 řádu.

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti včetně stanovení druhů rakví

 

1. Na pohřebišti jsou v rámci jeho provozování poskytovány tyto základní služby (pozn. dle ust. § 18 odst. 1 zákona o pohřebnictví):

a) pronájem hrobových míst (jednohrob, dvojhrob, urnová místa)

b) výkopové práce související s pohřbením a exhumací

c) správa a údržba veřejného pohřebiště

d) vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště

2. Na pohřebišti jsou dále poskytovány služby

            a) pohřbívání a provádění exhumací

            b) ukládání zpopelněných lidských pozůstatků

3. Všechny rakve včetně exhumačních musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.

4. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Nerozložitelné díly (madla rakve apod.) lze použít jen omezeně. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek.

5. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů látky.

6. Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných materiálů.

7. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:

a) vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo

b) kovové, nebo

c) dle ČSN 49 3160 Rakve.

 

Článek 5

Stanovení tlecí doby

 

V souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice Okresního úřadu v Opavě ze dne 28.05.2002 čj. 1703/219/02/Dov, vydaného na základě výsledků hydrogeologického průzkumu na veřejném pohřebišti, je pro uložení lidských ostatků do hrobů:

  • v Budišově nad Budišovkou stanovena tlecí doba v délce 20 let;
  • v Guntramovicích stanovena tlecí doba v délce 15 let;
  • ve Starých Oldřůvkách stanovena tlecí doba v délce 15 let;
  • v Podlesí nad Odrou stanovena tlecí doba v délce 15 let.

 

 

Článek 6

Povinnosti nájemců hrobového místa při záměru zřízení hrobky

 

1. V případě, že je hrobové místo na pohřebišti určeno ke zřízení hrobky, je nájemce oprávněn zřídit hrobku jen způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených provozovatel pohřebiště a v souladu s projektovou dokumentací ke stavbě hrobky.

2. V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem pohřebiště. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo (např. skládka, učený kontejner apod.). Při této práci musí být v maximální možné míře zajištěna průchodnost cest a uliček na pohřebišti (lze-li jinak, neodkládat na ně uvedený stavební materiál, náhrobky, zeminu apod.).

3. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli pohřebiště a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, pokud tak neučinil na vlastní náklad sám.

4.  Nájemce je povinen nahlásit změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby hrobky.

 

Článek 7

Podmínky pro povolování exhumace po tlecí době

 

1. Provedení exhumace po tlecí době je možné na základě písemné žádosti o jejím provedení podané nájemcem hrobového místa a prokazatelném souhlasu provozovatele veřejného pohřebiště. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.

2. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku.

3. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena.

 

Článek 8

Povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště a podmínky užívání zařízení na pohřebišti

 

1. Návštěvníci jsou povinni opustit veřejné pohřebiště před koncem provozní doby.

2. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, manipulování se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.

3. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

4. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno jejich požívání na pohřebišti.

5. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem provozovatele po předchozí úhradě úplaty dle ceníku a za podmínek stanovených provozovatelem. Jde zejména o dodržování vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti apod. Ve zvlášť odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště povolit výjimku.

6. Chodci mají vždy přednost před vozidly. Přednost v jízdě má vozidlo, které přijíždí zprava. Pojízdné a zpevněné plochy na pohřebištích mohou být užívány k odstavení vozidla na nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby tím nebyl omezován pohyb jiných vozidel. Na pohřebištích je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.

7. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod.

8. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat hlučně (včetně reprodukce hudby), kouřit, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

9. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.

10. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.

11. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Stavební a nebezpečný odpad lze ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.

12. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti, případně vysazovat keře či stromy bez vědomí provozovatele veřejného pohřebiště.

13. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím souhlasu provozovatele veřejného pohřebiště.

 

Článek 9

Povinnosti provozovatele a správce veřejného pohřebiště

 

1. Stanovit podmínky zejména pro provádění exhumací na pohřebišti, pro zřizování hrobového zařízení hrobů a hrobek, dále ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na hrobovém místě a řídit ostatní činnosti na pohřebišti.

2. Umožnit nájemci užívání hrobového místa. Během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště, mimo kopání hrobů nebo opravy hrobových zařízení a hrobek v sousedství, avšak jen na dobu nezbytně nutnou. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

3. Předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.

4. Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek obdobného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

5. Zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, rozptyly, uložení uren). Tuto povinnost je možné zajistit i u třetího subjektu po protokolárním předání pracoviště a nejbližšího okolí.

6. Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky.

7. Dbát na úpravu a údržbu pohřebiště, zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti, provádět úklid cest a chodníků.

8. Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto řádem.

9. Pokud je narušena stabilita hrobového zařízení a ohrožuje tím zdraví, životy nebo majetek dalších osob, vyzvat bez odkladů nájemce k zajištění bezpečnosti.

 

Článek 10

Povinnosti nájemce hrobového místa

 

1. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám. Ten, kdo tyto práce provádí je povinen činit tak dle pokynů provozovatele veřejného pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto řádu.

2. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že ke své činnosti přibral třetí osobu.

3. Vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:

a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa

b) průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob

c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn tak učinit sám.

4. Zajistit neprodleně opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

5. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

6. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím provozovatele.

7. Neodkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa a neopírat je o sousední hrobová zařízení.

8. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona o pohřebnictví.

9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

10. Při skončení nájmu předat hrobové místo vyklizené ve lhůtě do 30 dnů od skončení nájmu. Při hrobového místa si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí. Možnosti exhumace po tlecí době na pohřebišti jsou upraveny v čl. 7 tohoto řádu.

11. Vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele veřejného pohřebiště. Provozovatel může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.

 

Článek 11

Podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební služby

 

1. Pohřební služba, která hodlá na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu otevřít hrob nebo hrobku, případě provádět exhumaci, tak může činit jen se souhlasem a dle pokynů provozovatele veřejného pohřebiště a po předložení dokumentů, které si pro tento účel vyžádá (např. písemnou žádost nájemce/vypravitele pohřbu, doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby, protokol o předání pracoviště včetně fotografického zdokumentování stavu hrobového místa a jeho okolí před zahájením prací apod.). Provozovatel veřejného pohřebiště je oprávněn provádět dozor nad všemi činnostmi, které pohřební služba na pohřebišti provádí.

2. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.

 

Článek 12

Omezení vyplývající z územního rozhodnutí

Omezení vyplývající z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště dle § 19 odst. 2 písm. j) zákona o pohřebnictví nejsou žádná. Hřbitovy jsou provozovány historicky a územní rozhodnutí nebyla vydána.

Článek 13

Zrušující ustanovení

 

Dnem nabytí účinnosti tohoto řádu se zrušuje v celém rozsahu řád pohřebiště schválený zastupitelstvem města dne 12. 6. 2002 pod číslem usnesení 9/2002.

 

Článek 14

Závěrečné ustanovení

 

1. Tento řád je účinný dnem 30.11.2020.

2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce městského úřadu Budišov nad Budišovkou po dobu 15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

 

V Budišově nad Budišovkou dne 30. 11. 2020.

Statutární zástupce města Budišov nad Budišovkou.

 

                                      Ing. Patrik Schramm, v.r.                                                                   Ing. Pavel Jílek, v.r.

                                           starosta města                                                                          místostarosta města