#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

DATUM A ČAS

Dnes je pátek, 1. 3. 2024, 6:43:21

KALENDÁŘ AKCÍ

Facebook

AKTUÁLNÍ TEPLOTA

1.3.2024 06:43

Aktuální teplota:

2,8 °C

Vlhkost:

95,4 %

Rosný bod:

2,2 °C

APLIKACE

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

 

UZOb

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:65
TÝDEN:1464
CELKEM:1463231

PARTNERSKÁ MĚSTA

POLSKOlogo

  Powiat Glubczycki

 

POLSKOlogo

Obec Mszana

 

SLOVENSKOlogo

Obec Stráňavy

 

Opavské Slezsko

Krajina břidlice

Centrum inkluze

Obsah

Odbor bytového hospodářství, služeb, životního prostředí, výstavby a územního plánování

Adresy
Partyzánská 229, 747 87 Budišov nad Budišovkou
  • Bytové hospodářství – správa bytového fondu města (bytových i nebytových prostor), vedení agendy bytů a NP, uzavírání nájemních smluv, údržba bytového fondu, vymáhání a exekuce dluhů spojených s nájmem a službami v bytech a NP (Ivona NPartyzánská 229esvadbová)
  • Odpadové hospodářství – správa místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů; vymáhání a exekuce dluhů za odpady; evidence čárových kódů v systému sběru separovaného odpadu; evidence o odpadech a nakládání s nimi dle zák.č.185/2001 Sb., o odpadech; provoz sběrny druhotných surovin; zajištění svozu komunálního i separovaného odpadu od občanů města; zajištění mobilního svozu textilu, elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu; umisťování kontejnerů na komunální a separovaný odpad (Ing. Jana Modelská)
  • Hřbitovnictví – vedení agendy hrobových míst (hřbitovy v Budišově n.B., Podlesí, Starých Oldřůvkách a Guntramovicích); uzavírání nájemních smluv na hrobová místa; zajištění údržby hřbitovů (Ing. Kateřina Bečicová)
  • Stavební úřad – vykonává činnost místně příslušného stavebního úřadu dle zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pro obce Budišov nad Budišovkou a jeho místní části, Svatoňovice, Staré Těchanovice, Kružberk a Nové Lublice (Pavel Malec)
  • Územní plánování – vedení agendy Územního plánu města Budišov n.B.; zpracovává návrhy na změny ÚP města (Ing. Kateřina Bečicová)
  • Správa místních komunikací – vykonává činnost místně příslušného silničně správního úřadu dle zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; vydává povolení k překopu nebo záboru veřejného prostranství a povolení k připojení k místní komunikaci; zajišťuje údržbu a opravy místních komunikací; zajišťuje dopravní značení na místních komunikacích;, zajišťuje dopravní obslužnost města;, zajišťuje údržbu a opravy veřejného osvětlení (Ing. Kateřina Bečicová)
  • Životní prostředí – vykonává činnost místně příslušného správního úřadu dle zák.č.114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody; vydává povolení na kácení dřevin rostoucí mimo les; zajištění péče o vzhled a ochranu veřejné zeleně; zajišťuje odborné posudky z hlediska bezpečnosti veřejné zeleně; zajištění náhradní výsadby; zajištění kosení trávy na veřejných prostranstvích; příjem žádostí o finanční příspěvek na výstavbu studní a domácích čističek odpadních vod (Ing. Jana Modelská)
  • Investiční výstavba – správa kulturních památek na území města Budišova n.B. a jeho místních částí; příjem žádostí o dotaci od občanů v rámci Městské památkové zóny; vedení agendy dotací a dotačních projektů města; zajištění schválené výstavby a technického dozoru staveb; zpracování žádostí o dotace  (Ing. Kateřina Bečicová) 
  • Přestupky a sociální věci – vede správní řízení o přestupcích, zabezpečuje činnost komise pro projednávání přestupků proti občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku a další; sociální záležitosti: dle ust. § 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí vykonává preventivní a poradenskou činnost ve spolupráci s pověřeným MěÚ Vítkov (OSPOD), napomáhá občanům při podávání žádostí o umístění v domovech důchodců, ústavech sociální péče, domech s pečovatelskou službou; pomoc občanům v oblasti sociálního zabezpečení, pověřena výkonem veřejného opatrovnictví (Mgr. Michaela Vondráčková)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Bučková Iva referent sociálních věcí a opatrovnictví 556 312 044
Bečicová Kateřina, Ing. referent investic, silniční správní úřad, hřbitovnictví 556 312 046
Nesvadbová Ivona bytové hospodářství, pokladna 556 312 045
Malec Pavel stavební úřad 556 312 043
Vondráčková Michaela, Mgr. přestupky, pozemky, převody nemovitostí 556 312 039
Modelská Jana, Ing. vedoucí odboru BHSŽPVÚP, životní prostředí, odpadové hospodářství 556 312 048